شيوه نامه‌ي ثبت ‌نام آزمون ورودي دبستان و پيش دبستان سراي دانش (واحد الغدير)

سال تحصيلي 95 - 1394 

ويژه دانش آموزان ورودي جديد:

1)دبستان غير دولتي سراي دانش (واحد الغدير) در نظر دارد از بين دانش‌آموزان مستعد و سرآمد  ورود به پايه‌ي اوّل و نوآموزان پيش دبستان، تعداد محدودي را كه واجد شرايط هستند پس از گذراندن مراحل ذيل جهت سال تحصيلي 95-94 براي تحصيل در اين مدرسه انتخاب نمايد:

الف) مصاحبه ي حضوري با پدر و مادر

ب)مصاحبه ي معلم پايه  با دانش آموز

پ)حضور يك روزه ي دانش آموز در مدرسه

ت)شركت درآزمون ورودي

2- مدارك ذيل جهت پيش ثبت‌نام قبل از مصاحبه با پدر و مادر دريافت مي‌شود:

الف)اصل و كپي صفحات شناسنامه

ب)اصل و كپي كارت واكسيناسيون

پ)4قطعه عكس 4*3

ت)اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه پدر و مادر

3- نحوه‌ي ثبت‌نام در آزمون ورودي

ثبت‌نام آزمون ورودي از طريق سايت اينترنتي sdalghadir.ir انجام مي‌شود.

تبصره1: تكميل فرم ثبت نام در سايت مي بايست كامل و دقيق انجام شود. بخصوص در قسمت شغل پدر و مادر از استفاده از كلمات كلي مانند: كارمند، آزاد و ... پرهيز شود.

تبصره2: به دليل ظرفيت محدودي كه براي مصاحبه و برگزاري آزمون وجود دارد، به ترتيب زمان تكميل فرم‌ثبت نام، با متقاضيان تماس گرفته خواهد شد. در صورت تكميل شدن ظرفيت پذيرش در هر يك از مراحل، مدرسه هيچ مسئوليتي در قبال متقاضياني كه فرم پيش‌ثبت نام را ارسال كرده‌اند، ندارد.

4- زمان ثبت‌نام در آزمون ورودي

از روز ‌شنبه مورخ 18/11/1393 ساعت 8 صبح شروع و تا زمان تكميل ظرفيت ثبت‌نام، پذيرش ادامه خواهد داشت.

5- مكان و زمان برگزاري آزمون ورودي

آزمون ورودي و مصاحبه‌ي حضوري كليه دانش‌آموزان و اوليا در دبستان برگزارخواهد شد كه زمان برگزاري آن متعاقبا اعلام مي شود.

6- اعلام نتايج آزمون ورودي

اسامي پذيرفته‌شدگان و ذخيره‌‌‌هاي آزمون علمي كليه‌ي دانش‌آموزان حداكثر طي 72 ساعت از طريق تماس تلفني به اطلاع والدين خواهد رسيد.

7- ساير توضيحات

لازم به ذكر است ثبت نام در پايه اول از متولدين نيمه اول  88 ونيمه دوم 87 و در پيش دبستان از متولدين نيمه اول 89 و نيمه دوم 88 صورت مي پذيرد.

 

                              با تشكر               

دبستان وپيش دبستان غيردولتي دخترانه سراي دانش(واحد الغدير)

 


 


 

 

آدرس : تهران، رسالت، خيابان هنگام، ميدان الغدير، خياان حيدرخاني، پلاك 196
تلفن : 77222900-4
دورنگار : 77205772
رايانامه : school@sdalghadir.ir
آدرس : تهران، رسالت، خیابان هنگام، میدان الغدیر، خیاان حیدرخانی، پلاک 196
تلفن : 77222900-4
دورنگار : 77205772
رايانامه : school@sdalghadir.ir